دسته: اتاق فرار شرق تهران

اتاق فرار مستاجر

 • توسط
 • شهریور ۲۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار قربانی

 • توسط
 • فروردین ۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار سوئینی تاد

 • توسط
 • فروردین ۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار رخنه

 • توسط
 • اسفند ۳۰, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار آخرین تقاص (تیمارستان)

 • توسط
 • اسفند ۳۰, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار شکنجه

 • توسط
 • اسفند ۱۶, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار توهم

 • توسط
 • اسفند ۱۶, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
lightbox