رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار رسالت

… پرسید: «وحشتت از چیست؟! برایش نوشتم: از «ماریان» او درست شبیه من و توست؛ ولی محروم از داشتن جسم. سرگردان است و به دنبال تسخیر روح. در جسمت تار و پود میتند و کنترلت را بدست میگیرد. «او همسر اهریمن است.»
قرن‌ها پیش در تمدن مایاها خنجری ساخته شد که قدرت‌های خاصی داشت. سالیان سال از آن خنجر برای ساختن یک امپراطوری قدرتمند استفاده شد تا اینکه یک خیانت همه چیز را عوض کرد و خنجر گم شد…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به رسالت

توضیحات بیشتر