دسته: اتاق فرار شرق تهران

اتاق فرار موزه وارانسی

 • توسط
 • دی ۱۵, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار السا

 • توسط
 • آذر ۲۹, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار پیرزال

 • توسط
 • آذر ۲۴, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار جادوگر Witcher

 • توسط
 • آذر ۲۴, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار خانه آدام توروگود

 • توسط
 • آذر ۱۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار طغیان (مستاجر۲)

 • توسط
 • آذر ۱۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار اغوا

 • توسط
 • آذر ۱۵, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار تلقین

 • توسط
 • آذر ۱۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار ملک پدری

 • توسط
 • آذر ۱۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار زندان زامبی

 • توسط
 • آذر ۱۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
lightbox