دسته: جشنواره رازگشا

تجربه ساخت اتاق فرار اکشن – قسمت هفتم اتاق تجربه

با یکی دیگه از قسمتهای اتاق تجربه جشنواره رازگشا با شما هستیم با مصاحبه ای با آقای امیر کاظمی هم بنیانگذار مجموعه اسکیپ اسکری.

تجربه اتاق فرار با عنوان رویا – قسمت ششم اتاق تجربه

قسمت ششم اتاق تجربه با بنیانگذار مجموعه انیگما، آقای حامد حسینی برگزار شد. آقای حسینی یکی از مجموعه داران قدیمی اتاق فرار در تهران می باشند که برای اولین باز اتاق فرار با ژآنر ترسناک را وارد تهران کردند

تجربه ساخت اتاق فرارهای انلاین – قسمت هشتم اتاق تجربه

در این قسمت اتاق تجربه با آقای علیرضا فخاری همراه می شویم تا از تجربه ایشان در ساخت اتاق فرار انلاین استفاده کنیم.

تجربه ساخت اتاق فرارهای اقتباسی – قسمت پنجم اتاق تجربه

در قسمت پنجم اتاق تجربه جشنواره رازگشا آقای محمد رجایی بنیان گذار مجموعه دیم اسکیپ  تجربه خودشون را در ساخت اتاق فرار های اقتباسی با ما در میون می گذارند.

تجربه ساخت اتاق فرارهای سناریو محور – قسمت چهارم اتاق تجربه

در قسمت چهارم اتاق تجربه جشنواره رازگشا این بار در خصوص ساخت اتاق فرارهای سناریو محور با آقای محمد پارسا بیدگلی بنیان گذار مجموعه آی اسکیپ گفت و گو می شود.

تجربه تئاتر تعاملی در اتاق فرار – قسمت سوم اتاق تجربه

در قسمت سوم اتاق تجربه جشنواره رازگشا اقای پیمان فاطمی از تجربه تئاتر تعاملی در اتاق فرار می گویند.

تجربه ساخت اتاق فرار کاراگاهی – قسمت دوم اتاق تجربه

در قسمت دوم اتاق تجربه جشنواره رازگشا با آقای سورنا نقی خانی گفت و گویی در خصوص ساخت اتاق فرار کاراگاهی انجام میشه.

تجربه ساخت اتاق فرار در ماشین – قسمت اول اتاق تجربه

اتاق تجربه جشنواره رازگشا در قسمت اول با مدیر مجموعه تهران اسکیپ آقای گلبخش در خصوص تجربه ایشان در ساخت اتاق فرار در یک ماشین گفتگو می شود.

رازگشا – اولین جشنواره ملی طراحی اتاق فرار

رازگشا، اولین جشنواره ملی اتاق فرار است که در آن قرار است به بهترین طراحی اتاق فرار جوایزی اهدا گردد.
lightbox