۷
هیجان
۸
درجه سختی
پرونده ‏ی قتلی غیر منتظره که در یک شب تولد اتفاق می‏ افتد و شما می بایست یک مضنون از مضنونین حاضر در صحنه ی جرم را با مدرک جرم دستگیر کنید.
تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
اسکیپ کیوب
زمان بازی :
70 دقیقه
ژانر :
کاراگاهی
تعداد نفرات
3 تا 8 نفر
آدرس
انتهای خیابان ولنجک، مجموعه تله کابین توچال،
lightbox