۸
هیجان
۹
درجه سختی
ماشین فرار ، اتاق فراریست که به جای فضای اتاق درون ماشین بازی میشه، در این بازی شما و دوستاتون وارد یه بنز معماری مدل ۱۹۷۳ شده و در ابتدا باید تلاش کنین از ماشین خارج شوید و سپس بمب را پیدا کرده و آن را خنثی کنید.
تاریخ انتشار :
۱۳۹۷
مجموعه :
تهران اسکیپ
زمان بازی :
۶۰ دقیقه
ژانر :
هیجانی
تعداد نفرات
۳ - ۴ نفره
آدرس
خیابان موحد دانش (اقدسیه)، مجتمع آواسنتر
lightbox