رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار شهرک غرب

گفته شده در یک حرمسرا خود کشی‌های پی در پی صورت گرفته که بنظر می‌رسه از جادوی سیاه استفاده شده. تنها بازمانده حرمسرا خواجه طاهر کسی که آلزایمر شدید داره و …
گفته میشود هزاران سال پیش صومعه‌ای به دست خدایان ساخته شد، راهب و راهبه‌ها به این صومعه میامدن و مشقول دعا میشدن . همه چی عادی بود تا اینکه چند راهبه تازه کار دریچه شیطان را به اشتباه باز کردند به محض باز شدن دریچه پلیدی کل صومعه را در بر گرفت من تنها باز مانده‌ام و از شما طلب یاری دارم…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به شهرک غرب

توضیحات بیشتر