رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار جاده ساوه

در یک کارگاه قالی‌بافی برای استخدام می‌روید که گرفتار چانچال می‌شوید.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به جاده ساوه

توضیحات بیشتر