رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان پورسینا

شما و دوستانتون برای تفریح وارد کشور اندونزی در جنوب شرق پاپوآ در گینه نو شدید. به اولین کلبه‌ای که در جنگل به چشمتان خورد رجوع کردید. ولی می‌بینید که داخل خانه‌ی ادمخوار‌ها ب اسم قبیله کرووای (korowai) هستید. این قبیله سالهاست با گوشت انسان شکم خودشان و خانواده‌شان را سیر می‌کند.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان پورسینا

توضیحات بیشتر