رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار مجتمع تجاری کورش

به دنبال فرمول سری آقای هابر وارد آزمایشگاه ایشان می‌شوید. در هنگام ورود متوجه سیستم فوق پیشرفته امنیتی آزمایشگاه می‌شوید و در پشت سر شما قفل می‌شود.
شما و گروهتان جهانگردان‌هایی هستید که در حال حاضر در بوداپست مجارستان هستید و به صورت اتفاقی در اتاق 312 متلd اقامت دارید که در آن اتفاقهای ناگواری می افتد...

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به مجتمع تجاری کورش

توضیحات بیشتر