بمب شیمیایی فریتز هابر

بمب شیمیایی فریتز هابر

تاریخ انتشار :
۱۳۹۶
مجموعه :
اسکیپ می
۷.۵
هیجان
۸.۵
درجه سختی

بمب شیمیایی فریتز هابر

۷.۵
هیجان
۸.۵
درجه سختی
شما و گروهتان به عنوان سربازهای آقای هیتلر در این بازی متفاوت شرکت می‌کنید. شما پس از تلاش فراوان، آزمایشگاه آقای هابر را پیدا می‌کنید، و به دنبال فرمول سری آقای هابر وارد آزمایشگاه ایشان می‌شوید.
تاریخ انتشار :
۱۳۹۶
مجموعه :
اسکیپ می
زمان بازی :
75 دقیقه
ژانر :
ماجراجویی , سیاسی
تعداد نفرات
4 - 7 نفر
آدرس
مجتمع تجاری کورش
lightbox