متل بوداپست-۳۱۳

متل بوداپست-۳۱۳

تاریخ انتشار :
۱۳۹۷
مجموعه :
اسکیپ می
۷
هیجان
۷.۵
درجه سختی

متل بوداپست-۳۱۳

۷
هیجان
۷.۵
درجه سختی
عکاسی اهل پاریس به نام آنتونی برای فستیوال جهانی عکاسی به بوداپست آمده است. او که فردی خوش‌رو و خوش‌اخلاق است در متل بزرگ بوداپست در اتاق شماره 313 اقامت دارد. زمان‌هایی که وی در اتاق حضور دارد صداهای خشن و ناگواری از اتاق او شنیده می‌شود، ولی اینکه دقیقا آنجا چه خبر است بر کسی مشخص نیست. شما و گروهتان جهانگردان‌هایی هستید که در حال حاضر در بوداپست مجارستان هستید و به صورت اتفاقی در اتاق 312 همان متل اقامت دارید.
تاریخ انتشار :
۱۳۹۷
مجموعه :
اسکیپ می
زمان بازی :
۶۵ دقیقه
ژانر :
هیجانی
تعداد نفرات
۴ - ۷ نفر
آدرس
در دو شعبه اجرا می گردد: مجتمع تجاری کورش - مجتمع تجاری مارینامال نمک ابرود
lightbox