رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار کاشانک

: یه روز عادی با دوستاتون برای رفتن به مقصدتون تصمیم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی میگیرید ؛بی خبر از اینکه این آخرین سفرتونه و مقصد شما ایستگاه آخر خواهد بود

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به کاشانک

توضیحات بیشتر