رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار اشتهارد

شما وارد خانه‌ای می‌شوید که شیاطین آن را تسخیر کرده‌اند، و در آن زندگی می‌کنند. شما به صورت اتفاقی وارد آن مکان شده‌اید. شما ۸۰دقیقه زمان دارید که جان خود و هم گروهیاتان را نجات دهید.

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به اشتهارد

توضیحات بیشتر