رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار باجک

تعدادی کاوشگر بالاخره پس از سالیان دراز تونستن دخمه شیطان رو پیدا کنن. حالا با تجهیزات و آگاهی محیطی وارد خانه میشن که با داستانی متفاوت رو برو میشن ...

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به باجک

توضیحات بیشتر