رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار مرکز خرید ایران مال

آهنگر از شما که مورد اعتماد‌ترین دوستانش هستید دعوت میکنه تا به آهنگریش بیاید تا تو مرحله آخر این پروژه همراهش باشید. وقتی شما رو در جریان پروژه میذاره و از شما دعوت میکنه تصمیم میگیرید به آهنگری برید و این مسیر ناشناخته رو شروع کنید، اما وقتی وارد آهنگری میشی خبری از دوستتون نیست! اما اون به شما اعتماد کرده و باید این مسیر رو تا انتها طی کنید…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به مرکز خرید ایران مال

توضیحات بیشتر