دسته: اتاق فرار نزدیک مراکز تفریحی

اتاق فرار گیزموندو GIZMONDO

 • توسط
 • دی ۲۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار OCEAN’S SIX

 • توسط
 • فروردین ۱۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار متل بوداپست

 • توسط
 • اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار معمای تسلا

 • توسط
 • اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار سرقت از بانک

 • توسط
 • اسفند ۱۴, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار قتل مرموز

 • توسط
 • اسفند ۸, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار اتاق جنگ

 • توسط
 • اسفند ۸, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار کلبه وحشت

 • توسط
 • بهمن ۲۰, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار تسخیر

 • توسط
 • بهمن ۱۴, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار رویا

 • توسط
 • بهمن ۹, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
lightbox