اتاق فرار اتاق جنگ

اتاق فرار اتاق جنگ

تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
Enigma Escaperoom
۸.۵
هیجان
۸
درجه سختی

اتاق فرار اتاق جنگ

۸.۵
هیجان
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار جنگ: سال ١٩٦٢ - پايگاه رمديوس - كوبا تمام جهان منتظر وقوع جنگ جهانى سوم است. بعد از عمليات ناموفق خليج خوكها در كوبا توسط آمريكا، اين فرصت به مقامات شوروى داده شد تا به بهانه محافظت از كوبا، با فيدل كاسترو ملاقات كرده و پيشنهاد استقرار محرمانه موشكهاى اتمى در خاك كوبا را به آنها بدهد كه با موافقت دولت كوبا همراه مى شود. پس از مدتى آمريكا به كمك پرواز هواپيماهاى جاسوسى خود بر فراز خاك كوبا موفق به شناسايى اين موشكها مى شود. حال تمام موشكهاى اتمى هر دو كشور به سمت يكديگر نشانه رفته اند و منتظر فشردن " دكمه قرمز " در اتاق امن هستند. شما و گروهتان در كوبا بعد از نفوذ به اتاق جنگ درب را بسته ايد، سربازها پشت درب در تلاش جهت ورود هستند. در هر صورت كشته مى شويد.ولى شما براى هدفى مهمتر از جانتان اينجا هستيد. براى تحقق آرمانها، براى نجات دوباره زمين از شر، براى فشردن دكمه قرمز! اتاق جنگ جاییست که قراراست تا آخرین نفس بجنگید،برای یک هدف خیلی بزرگ. براى تحقق آرمانها، براى نجات دوباره زمين از شر، براى فشردن دكمه قرمز!
تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
Enigma Escaperoom
قیمت
100.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
سیاسی , هیجانی
تعداد نفرات
۴ - ۷ نفر
آدرس
برج ميلاد گذرگاه ميلاد ورودی پاركينگ
تلفن
لوکیشن
lightbox