اتاق فرار اتاق جنگ

اتاق فرار اتاق جنگ

تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
انیگما اسکیپ روم
۷
هیجان
۸
درجه سختی

اتاق فرار اتاق جنگ

۷
هیجان
۸
درجه سختی
تمام جهان منتظر وقوع جنگ جهانى سوم است.شما و گروهتان در كوبا بعد از نفوذ به اتاق جنگ درب را بسته ايد، سربازها پشت درب در تلاش جهت ورود هستند. در هر صورت كشته مى شويد.ولى شما براى هدفى مهمتر از جانتان اينجا هستيد. براى تحقق آرمانها، براى نجات دوباره زمين از شر، براى فشردن دكمه قرمز!
تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
انیگما اسکیپ روم
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
سیاسی
تعداد نفرات
۴ - ۷ نفر
آدرس
برج ميلاد گذرگاه ميلاد ورودی پاركينگ
لوکیشن
lightbox