دسته: اتاق فرار شرق تهران

اتاق فرار خانه آدام توروگود

 • توسط
 • آذر ۱۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار اغوا

 • توسط
 • آذر ۱۵, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار تلقین

 • توسط
 • آذر ۱۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار ملک پدری

 • توسط
 • آذر ۱۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار زندان زامبی

 • توسط
 • آذر ۱۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار خانه خاکستر

 • توسط
 • آذر ۱۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار قصر جن زده

 • توسط
 • آذر ۱۰, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار جبن

 • توسط
 • آذر ۹, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار جزاء

 • توسط
 • آذر ۸, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار توطئه آمیز

 • توسط
 • آذر ۸, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
lightbox