رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار فرجام

همه‌ی ما دوست داریم یک شبه پولدار بشیماما وقتی این سودا به جنون بدل میشه.حاضری واسه رسیدن به هدفت دست به هر کاری بزنی. حتی...
در ایامی نه چندان دور فردی بنام بی‌بی در محله سنگ سیاه شیراز به عنوان قابله شناخته شده بود و نیمی بیشتر از نوزادان ان محل توسط او متولد شده بودند و این امر باعث شد تا بی‌بی یک زایشگاه بنام ماماچه در سال ۱۳۴۰ تاسیس کند، اما داستان اصلی از انجا شروع میشود که یک نوزاد طی زایمان فوت می‌کند و…

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به فرجام

توضیحات بیشتر