رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار خیابان هنگام

چشم مردم آبادی همیشه به دست خان بوده، وقتی حال خان خوب نباشه حال هیچکس خوب نیست. خیلی وقته غدیر خان از خونه بیرون نیومده و کسیو راه نمیده… اصلا مگه آبادی بدون خان میشه…؟

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به خیابان هنگام

توضیحات بیشتر