رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اتاق فرار اسکیپ فا

Escape Fa

اتاق فرار اسکیپ فا

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Escape Fa

2 بازی فعال

مجموعه اتاق فرار اسکیپ فا | escape Fa در حال حاضر با دو اتاق فرار روستای ناپاک و اتاق فرار بی استخوان در حال فعالیت می باشد.

شما در این قسمت می توانید اتاق فراهای فعال مجموعه اسکیپ فا را مشاهده و رزرو نمایید.

تماس با مجموعه

09395003517

اتاق فرارهای درحال اجرا
اتاق فرار بی استخوان

اتاق فرار بی استخوان

اتاق فرار روستای ناپاک

اتاق فرار روستای ناپاک

اتاق فرارهای غیرفعال
اتاق فرار مزرعه وحشت

اتاق فرار مزرعه وحشت

اتاق فرار تلقین

اتاق فرار تلقین