اتاق فرار روستای ناپاک

اتاق فرار روستای ناپاک

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
EscapeFa
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار روستای ناپاک

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار روستای ناپاک: شایعه شده در روستایی اطراف تهران(عینیان) اتفاقی افتاده که مردم اهالی روستا سالیان سال است که هیچ غریبه ای را به روستا راه نمیدهند و هرکس به روستا نزدیک می شود با پرتاب سنگ روستایی ها به نشانه اعتراض مواجه میشود.هیچکس نمی تواند وارد روستا شود چون اهالی ورود به آنجا رو غیرممکن کردن...نقل قولی که از مردم روستاهای مجاور آنجا گفته می شود این است که مردم روستای عینیان شکل شمایل خاصی دارند و به این معتقد هستند که تمامی فرزندان این مردم ناقص الخلقه متولد می شوند... می تونی سر از راز روستای عینیان در بیاری؟ حاضری این ریسک و بپذیری و وارد روستا بشی؟
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
EscapeFa
قیمت
100.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
5 تا 10 نفر
آدرس
خیابان شریعتی خیابان یخچال بوستان خلیج فارس،پارک موزه آب
لوکیشن
lightbox