اتاق فرار تلقین

اتاق فرار تلقین

تاریخ انتشار
مجموعه
Escape Fa
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار تلقین

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار تلقین: شما وارد خونه‌ای شدید که حس می‌کنید قبلاً آن‌جا حضور داشتید(آشناپنداری)، ولی این خونه طی اتفاقاتی تبدیل به تیمارستان خصوصی شده...(تو چه زمانی).... چی میشه اگه تمام چیزهایی که از گذشته نشأت می‌گیرند تاثیر گرفته از آینده باشند؟ هیچ چیز تو زندگی به اندازه‌ی تلقین نمی‌تونه مسیرت‌ رو به سمت موفقیت یا شکست هدایت کنه. به خودت اعتماد کن
تاریخ انتشار
مجموعه
Escape Fa
زمان بازی
70 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی , دلهره آور
تعداد نفرات
4 تا 6 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox