اتاق فرار مزرعه وحشت

اتاق فرار مزرعه وحشت

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
EscapaFa
۸
ترس
۷.۵
درجه سختی

اتاق فرار مزرعه وحشت

۸
ترس
۷.۵
درجه سختی
سناریو اتاق فرار مزرعه وحشت: این بازی در حال ساخت می باشد و بزودی سناریو اعلام خواهد شد
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
EscapaFa
قیمت
110.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
5 - 10 نفر
آدرس
تهران، ستاری شمال،خروجی زیتون،خیابان قدس،خیابان قاسمپور
لوکیشن
lightbox