رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار اتوبان ستاری

شما دانشجویان کشور مجارستان برای تکمیل پایان نامه خود برای یاد گرفتن آداب کشیش‌گری به شهر جورجی سفر کردید و وارد یک خانه جن زده می شوید

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به اتوبان ستاری

توضیحات بیشتر