دسته: اتاق فرار شمال تهران

اتاق فرار فسخ

 • توسط
 • دی ۲۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار زیرخاکی

 • توسط
 • دی ۱۵, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار ورود ممنوع

 • توسط
 • آذر ۱۵, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار تیمارستان گونجیام

 • توسط
 • آذر ۱۴, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار اسارت

 • توسط
 • آذر ۱۴, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار زار

 • توسط
 • آذر ۱۴, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار روستای ناپاک

 • توسط
 • آذر ۱۴, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار طالع نحس

 • توسط
 • آذر ۱۲, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار کمپ الفا

 • توسط
 • شهریور ۲۵, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار آرماگِدون

 • توسط
 • تیر ۶, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
lightbox