دسته: اتاق فرار شمال تهران

اتاق فرار کابوس

 • توسط
 • خرداد ۱۰, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار پنهان شده در سایه

 • توسط
 • خرداد ۹, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار آرماگِدون

 • توسط
 • خرداد ۶, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار طاعون

 • توسط
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار کمپ الفا

 • توسط
 • اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار شب سیزدهم

 • توسط
 • اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار شام آخر

 • توسط
 • فروردین ۵, ۱۴۰۱
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار زار

 • توسط
 • اسفند ۲۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار ملودی مرگ

 • توسط
 • اسفند ۲, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار سرقت

 • توسط
 • بهمن ۲۸, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است
lightbox