دسته: اتاق فرار شمال تهران

اتاق فرار طاعون

 • توسط
 • خرداد ۲۷, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار سرقت

 • توسط
 • خرداد ۲۱, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار پنهان شده در سایه

 • توسط
 • خرداد ۲۰, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار شام آخر

 • توسط
 • خرداد ۱۳, ۱۴۰۰
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار موزه

 • توسط
 • اسفند ۲۷, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار هفت

 • توسط
 • اسفند ۲۷, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار مالیخولیا

 • توسط
 • اسفند ۲۷, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار گمشدگان

 • توسط
 • اسفند ۲۷, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار قطار سریع السیر شرق

 • توسط
 • اسفند ۲۷, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است

اتاق فرار دور دنیا در شصت دقیقه

 • توسط
 • اسفند ۲۴, ۱۳۹۹
 • دیدگاه غیر فعال شده است
lightbox
lightbox