اتاق فرار جردن

شما قرار است برای بررسی روستای زارج به اونجا سفر کنید و راز خشکی قنات این روستا را دریابید

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به جردن

توضیحات بیشتر