اتاق فرار نجات شهر

اتاق فرار نجات شهر

تاریخ انتشار
۱۳۹۵
مجموعه
Escaperoom.ir
۸
هیجان
۷.۵
درجه سختی

اتاق فرار نجات شهر

۸
هیجان
۷.۵
درجه سختی
سناریو اتاق فرار نجات شهر: شهرِ تهران به کمک شما نیاز داره. شما یک تیم امنیتی هستید، گزارش‌هایی به شما رسیده که قراره تا یک ساعت دیگه در تهران یک عملیات تروریستی اتفاق بیافته...
تاریخ انتشار
۱۳۹۵
مجموعه
Escaperoom.ir
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
هیجانی
تعداد نفرات
4 - 7 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox