اتاق فرار هاری

اتاق فرار هاری

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Youna Escape
۸
ترس
۹
درجه سختی

اتاق فرار هاری

۸
ترس
۹
درجه سختی
سناریو اتاق فرار هاری: نظر به عدم دریافت پاسخ از تیپ 64 تکاوری استارا طی مکاتبات اخیر و با توجه به شرایط حساس جنگی و اهمیت آن یگان، به آن جوخه ماموریت داده می شود که 1- وضعیت تیپ مذکور را بررسی نموده و فی افور گزارش بدهد. 2 - در صورت لزوم فرمانده آن یگان را دستگیر نموده و تحویل مراجع ذیربط دهند
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Youna Escape
قیمت
150.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 - 7 نفر
آدرس
میدان المپیک پایین‌تر از میدان المپیک، نبش کوچهٔ سی و سوم (یادبود شهید خلیلی)
لوکیشن
lightbox