رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!

اتاق فرار دهکده المپیک

اتاق فرار هاری

عملیات کاملا محرمانه است…

اتاق فرار حجله

دعوتید به عروسی اقوام دور در روستای پدری، عروسی جعفر و نازخاتون، دلتنگ خاطرات کودکی، هم فاله و هم تماشا. هفت شبانه روز جشن و سروره. امشب شب اخر مراسمه که به روستا می‌رسید؛ اما خبری از پایکوبی نیست…

اتاق فرار ثبر

از تیمارستان متروکه‌ای که به گفته اهالی محل دختر جن زده‌ای در آن زندگی می‌کند، صداهای عجیبی به گوش می‌رسد؛ که باعث وحشت اهالی شده … شما وارد تیمارستان می‌شوید تا در مورد شایعات تحقیق کنید.

اتاق فرار ابدیت

در دهه 1380 شمسی پروفسور کاتوزیان متوجه رخ دادن برخی اتفاق غیر طبیعی در خط فضا-زمان میشود و تصمیم میگیرد که پیام هایی را به صورت کد گذاری شده از کشفیات خود منتشر کند –

اتاق فرار اسرار پنهان

مدتی است که گزارشات مشکوکی از مسافرخانه طهران به دست پلیس رسیده است،

دسترسی سریع به اتاق فرارهای نزدیک به دهکده المپیک

توضیحات بیشتر