اتاق فرار جنون

اتاق فرار جنون

تاریخ انتشار
۱۹/۰۸/۱۴۰۰
مجموعه
Elf Escape
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار جنون

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار جنون: از : رئیس بخش جنایی آگاهی تهران بزرگ به : تیم عملیاتی بخش جنایی موضوع : پرونده قتل بابک خرمدین سلام علیکم احتراماً همانگونه که مستحضر هستید قتل هنرمند عزیز کشورمان بابک خرمدین رسانه ای شده است. در این پرونده به موارد مشکوک و پنهانی برخوردیم که برای پیدا کردن انگیزه قتل شخص نامبرده توسط پدر و مادر مقتول به بررسی تیم شما نیازمندیم. لذا به صورت فوری با هماهنگی بخش های اطلاعات و سایبری محل جرم را بررسی نموده و نتیجه گزارشات را به استحضار برسانید. ضمناً یک عدد فلش حاوی اطلاعات رمزگذاری شده از پدر مقتول کشف شده که جهت بررسی پیوست گردید. و من الله توفیق رئیس بخش جنایی اداره آگاهی سرهنگ ایمان شفتی
تاریخ انتشار
۱۹/۰۸/۱۴۰۰
مجموعه
Elf Escape
قیمت
100.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
۷۰ دقیقه
ژانر
ترسناک , دلهره آور
تعداد نفرات
۴ - ۷ نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox