رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اتاق فرار الف اسکیپ

Elf Escape

اتاق فرار الف اسکیپ

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Elf Escape

3 بازی فعال

مجموعه اتاق فرارهای اِلف اسکیپ ( Elf Escape ) طراح و مجری بازیهای اتاق فرار که تا کنون بیش از 5 اتاق فرار در ژانر های مختلف راه اندازی کرده است.

تماس با مجموعه

09228578566

اتاق فرارهای درحال اجرا
هیچ اتاق فراری یافت نشد