اتاق فرار رهایی

اتاق فرار رهایی

تاریخ انتشار
۱۳۹۹ ۰۳
مجموعه
اسکیپ اسکری
۸
ترس
۷
درجه سختی

اتاق فرار رهایی

۸
ترس
۷
درجه سختی
شما از دست دختر جن زده هتل به امید رهایی فرار کردین و به جنگل که رسیدین همدیگه رو گم کردین، حالا یه جای امن همدیگه رو پیدا کنید.
تاریخ انتشار
۱۳۹۹ ۰۳
مجموعه
اسکیپ اسکری
زمان بازی
۷۰ دقیقه
ژانر
ترسناک , وهم الود
تعداد نفرات
۴ - ۸ نفر
آدرس
سردار جنگل جنوبی، بهار غربی
تلفن
lightbox