رهایی

رهایی

تاریخ انتشار :
۱۳۹۹ ۰۳
مجموعه :
اسکیپ اسکری
۸
ترس
۷
درجه سختی

رهایی

۸
ترس
۷
درجه سختی
شما از دست دختر جن زده هتل به امید رهایی فرار کردین و به جنگل که رسیدین همدیگه رو گم کردین، حالا یه جای امن همدیگه رو پیدا کنید.
تاریخ انتشار :
۱۳۹۹ ۰۳
مجموعه :
اسکیپ اسکری
زمان بازی :
۷۰ دقیقه
ژانر :
ترسناک , وهم الود
تعداد نفرات
۴ - ۸ نفر
آدرس
سردار جنگل جنوبی، بهار غربی
lightbox