رونمایی از وب سایت جدید مجله اتاق فرار..!
اتاق فرار اسکیپ اسکری

Escape Scary

اتاق فرار اسکیپ اسکری

اشتراک گذاری:

معرفی مجموعه Escape Scary

4 بازی فعال

مجموعه اسکیپ اسکری فعالیت خود را از تابستان سال ۱۳۹۸ شروع کرده است. این مجموعه چندین شعبه در سطح شهر تهران دارد که در هر شعبه یک یا چند بازی اتاق فرار با سناریو و ژانرهای متفاوت را شما و دوستانتان میتوانید تجربه کنید.

تماس با مجموعه

09194021863

اتاق فرارهای درحال اجرا