اتاق فرار بختک

اتاق فرار بختک

تاریخ انتشار
۱۳/۰۱/۱۳۹۹
مجموعه
Escape Scary
۷.۵
ترس
۷
درجه سختی

اتاق فرار بختک

۷.۵
ترس
۷
درجه سختی
سناریو اتاق فرار بختک: گاهی اوقات در خواب راه میرفت و گاهی اوقات با جیغ بلند از خواب بیدار میشد این مشکلی بود که دخترم بهش دچار شده بود. دیشب فهمیدیم که کل شب رو بیرون از خانه بوده امشب تصمیم گرفتیم تعقیبش کنیم اما به جایی که رسیدیم خیلی عجیب بود
تاریخ انتشار
۱۳/۰۱/۱۳۹۹
مجموعه
Escape Scary
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
ترسناک , رازالود
تعداد نفرات
۴ - ۸ نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox