تیزر اتاق فرار سولو از مجموعه escape Escary

۹.۵
ترس
۸.۵
درجه سختی
سناریو اتاق فرار سولو: دو کمپانی به اسم های الفا و بتا تغییراتی را در حس بویایی، بینایی و شنوایی زندانی ها انجام داده اند. آزمایشات را پروفسور ایوان انجام داد اما به خاطر غیر انسانی بودن، انرا نصفه رها کرد و بعد او را داخل سلول انفرادی زندانی کردند..
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Escape Scary
قیمت
110.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
شهرک دانش، خیابان سعیدی ثابت، پلاک 5
لوکیشن
lightbox