اتاق فرار ملاقات

اتاق فرار ملاقات

تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Great escape
--
نمره داده نشده
--
درجه سختی

اتاق فرار ملاقات

--
نمره داده نشده
--
درجه سختی
سناریو اتاق فرار ملاقات: امانوئل کوهن (نسبت پدر بزرگ ناتان) طبق اظهارات امانوئل، ناتان از طریق لوازمی که از انبار خانه قدیمیشان پیدا کرده دست به انجام آیینی قدیمی زده که روح مادر خود را احضار کند اما این آیین مربوط به مراسمی به نام ملاقات بوده و روحی شیطانی را با این عمل احضار کرده و بعد از آن هیچ خبری از ناتان ندارد.طبق بازجویی ها و تحقیقات گسترده امانوئل تاکنون تنها مضنون پرونده میباشد و موقتا در همان خانه تحت مراقبت اف بی آی سکونت دارد.
تاریخ انتشار
نا معلوم
مجموعه
Great escape
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
نا مشخص
آدرس
این بازی در حال ساخت می باشد....
lightbox