اتاق فرار ناگفته

اتاق فرار ناگفته

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Minder Escape
۸
ترس
۹
درجه سختی

اتاق فرار ناگفته

۸
ترس
۹
درجه سختی
سناریو اتاق فرار ناگفته: من کارآگاه حقی هستم از دایره جنایی، برای بازجویی یک تکنولوژی جدید اختراع شده ،به این صورت که ذهن فرد جنایتکار به یک دستگاه شبیه سازی متصل می شود و می توان وارد این فضا شده و به دنبال راز ها بر ای حل پرونده گشت.یک مظنون به قتل را به بخش ما آوردن و من نمی توانم وارد دستگاه بشم چون باید از بیرون اوضاع را کنترل کنم و حرکات و وضع یت سلامت مظنون رابررسی کنم و نیاز به تعداد افراد دارم تا مرا در این ماموریت همراهی کنند برا ی همین از شما دستیاران می خواهم تا به جای من این ماموریت رو انجام دهید.وظیفه شما اینه که وارد این دستگاهِ شبیه ساز شوید و به دنبال سرنخ هایی برای تکم یل تر کردن این پرونده بگردید .هدف از انجام دادن این ماموریت اینه که مطمئن شوی م فرد مورد نظر قاتل است یا خیر ؟ انگیزه قتل چی بوده ؟ فقط دقت کنید ذهن افراد سعی در مخفی کردن رازها دارد و خاطرات را کد گذاری می کند و نسبت به عوامل خارجی واکنش دفاع ی نشان می دهد این واکنش ها ممکن به هر نحوی باشه ، شمارو به تله بندازه ، راهرو براتون سخت کنه و یا حتی در این راه دچار اتفاقات ترسناک و ناگوار شوید. پس حواستون رو کامل جمع کنید که توجه ذهن این فرد رو به خودتون جلب نکنید
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Minder Escape
قیمت
110.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
100 دقیقه
ژانر
ترسناک , دلهره آور
تعداد نفرات
4 تا 8 نفر
آدرس
میدان رسالت خیابان فرجام خیابان قزوینی میدان ۶۸
لوکیشن
lightbox