اتاق فرار شکنجه

اتاق فرار شکنجه

تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
اسکیپ مستر
۸.۵
ترس
۷
درجه سختی

اتاق فرار شکنجه

۸.۵
ترس
۷
درجه سختی
آلبرت قاتل سریالی و شکنجه گر معروف بر این باور است ک انسان ها ارزش زندگی خود را نمی دانند به همین دلیل این بازی را طراحی کرده است. شما و گروهتان نا آگاهانه وارد این بازی مرگبار شده اید.شما باید از قوانین و مقررات مشخصی که برایتان تعیین شده پیروی کنید و کارهای خواسته شده را انجام دهید تا از این بازی زنده خارج شوید.
تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
اسکیپ مستر
زمان بازی
۷۰ دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
۴ - ۸ نفر
آدرس
نارمک خیابان 46 متری ثانی خیابان سمنگان پلاک 24 زنگ سمت راست
lightbox