اتاق فرار شکنجه

اتاق فرار شکنجه

تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
Escape Master
۸.۵
ترس
۷
درجه سختی

اتاق فرار شکنجه

۸.۵
ترس
۷
درجه سختی
سناریو اتاق فرار شکنجه: آلبرت قاتل سریالی و شکنجه گر معروف بر این باور است ک انسان ها ارزش زندگی خود را نمی دانند به همین دلیل این بازی را طراحی کرده است. شما و گروهتان نا آگاهانه وارد این بازی مرگبار شده اید.شما باید از قوانین و مقررات مشخصی که برایتان تعیین شده پیروی کنید و کارهای خواسته شده را انجام دهید تا از این بازی زنده خارج شوید.
تاریخ انتشار
۱۳۹۸
مجموعه
Escape Master
قیمت
90.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
۷۰ دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
۴ - ۸ نفر
آدرس
نارمک خیابان 46 متری ثانی خیابان سمنگان پلاک 24 زنگ سمت راست
تلفن
لوکیشن
lightbox