هیولا

هیولا

تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
اسکیپ مستر
۸
ترس
۷
درجه سختی

هیولا

۸
ترس
۷
درجه سختی
در سال ١٨٩٠ یک سری جنازه های تازه دفن شده از قبرستون به طرز مرموزی گم میشوند شما یک تیم کاراگاهی هستید که مسئول پیگیری این اتفاقات میشوید و پس از کمین های متوالی یک شب با دنبال کردن شخصی که نبش قبر میکنه به یک عمارت میرسید و برای دستگیر کردن مجرم و پیدا کردن باقی جنازه ها وارد عمارت میشوید و …
تاریخ انتشار :
۱۳۹۸
مجموعه :
اسکیپ مستر
زمان بازی :
60 دقیقه
ژانر :
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
نارمک خیابان 46 متری ثانی خیابان سمنگان پلاک 24 زنگ سمت راست
lightbox