اتاق فرار مه

اتاق فرار مه

تاریخ انتشار
مجموعه
Epic Escape
۷.۵
ترس
۷
درجه سختی

اتاق فرار مه

۷.۵
ترس
۷
درجه سختی
سناریو اتاق فرار مه: طوفانی سهمگین باعث می شود تا زندگی مردم شهر کوچکی به نام (مین) که در نزدیکی کوهستان قرار دارد به هم بریزد. شما و گروهتان بعد از وقوع طوفان به سوی شهر می روید تا از فروشگاه کمی خرید کنید. ابتدا همه چیز عادی به نظر میرسد اما بعد از مدتی اتفاقات عجیبی رخ میدهد و مه مرموزی آن ناحیه را در بر می گیرد، حال شما در فروشگاه زندانی می شوید و این در حالی است که دنیای پیرامون شما به تدریج به جهنمی واقعی تبدیل می شود. حال شما هر چه سریع تر باید خود را از فروشگاه نجات داده و از شهر فرار کنید.
تاریخ انتشار
مجموعه
Epic Escape
زمان بازی
75 دقیقه
ژانر
ترسناک , دلهره آور
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox