اتاق فرار وصیت نامه

اتاق فرار وصیت نامه

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Clue Escape
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار وصیت نامه

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار وصیت نامه: من فرزند مرد و زنی ارمنی هستم که رازهای زیادی را با خودشان به زیر خاک بردند چیز زیادی از پدرم به خاطر نمیاورم هیچ‌ کدام از خانواده پدری را هیچوقت ندیدم قدیم تر ها که کودک بودم و مادرم خیال میکرد چیزی از صحبتهایش متوجه نمیشوم، از اتفاقاتی عجیب در خانه ی پدریه پدرم که با دیگران صحبت میکرد چیزهایی را به خاطر می اورم یادم هست میگفت همیشه حضور یه نفر دیگر غیر از اعضای خانه در انجا حس میشد
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Clue Escape
قیمت
90.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
75 دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 تا 10 نفر
آدرس
تهران, کارون شمالی خیابان دامپزشکی، بین قصرالدشت و کارون، پلاک 311
لوکیشن
lightbox