اتاق فرار سومار

تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Barcod Escape
--
نمره داده نشده
--
درجه سختی

اتاق فرار سومار

--
نمره داده نشده
--
درجه سختی
سناریو اتاق فرار سومار بزودی اعلام خواهد شد
تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Barcod Escape
ژانر
ترسناک , تعاملی , دلهره آور
تعداد نفرات
4 الی 8 نفر
آدرس
ادرس اتاق فرار سومار بعد از افتتاح اعلام خواهد شد.
lightbox