اتاق فرار ملک پدری

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Dark Escape
۹
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار ملک پدری

۹
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار ملک پدری: در یک شب سرد زمستانی ملوک با ترس و دلهره وارد زیر زمین مُلکِ پِدری شد ولی از همجا بیخبر که پدر و برادرش برای ملوک نقشه شومی کشیدن. نقشه مرگ ملوک که بخاطر تهمت و حرف مردم انجام شد.... حالا وقت انتقام ملوک از پدر و برادرش هست...
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Dark Escape
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 تا 6 نفر
آدرس
خیابان پیروزی خیابان نبرد شمالی، کوچه فرشباف
لوکیشن
lightbox