اتاق فرار شوم

اتاق فرار شوم

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Omega Escape
۸
ترس
۸
درجه سختی

اتاق فرار شوم

۸
ترس
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار شوم: امروز سوم فروردین، عباس قلی خان (ارباب) به روال همیشه در بوستان خود، به اسب سواری مشغول بود. عباس قلی سوارکار ماهری بود اما اون روز اسب یجور دیگه بود به یکباره اسب نا آرام شد و ارباب را به زمین زد تا اومدیم ارباب رو از زیر دست و پای حیون بیرون بکشیم دیر شده بود . ارباب دیگه نای حرف زدن نداشت و بسختی از یک کار نیمه تمام در خانه شخصی خودش حرف می زد... و ناتوان از چند و چون اون کار از دنیا رفت ... برای انجام وصیت مرحوم بد نیست سری به خونش بزنیم تا شاید بتونیم آخرین خواستش رو بفهمیم ...
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Omega Escape
قیمت
100.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 تا 10 نفر
آدرس
نارمک، ۴۶ متری ثانی، خیابان طاهری، پلاک ۱۷۶ زنگ اول
لوکیشن
lightbox