اتاق فرار حسادت

اتاق فرار حسادت

تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Taj EscapeRoom
۹
ترس
۹
درجه سختی

اتاق فرار حسادت

۹
ترس
۹
درجه سختی
سناریو اتاق فرار حسادت: بنا به در خواست کمک فاطمه از جمشید برای از بین بردن طلسمی که زندگیش را نابود کرده شما به عنوان ‌شاگردان جمشید عازم روستای مِیمَند میشوید…
تاریخ انتشار
۱۴۰۱
مجموعه
Taj EscapeRoom
قیمت
120.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
100 دقیقه
ژانر
ترسناک , تعاملی
تعداد نفرات
4 تا 12 نفر
آدرس
پیروزی نبرد - افراسیابی جنوبی - پلاک ۱
لوکیشن
lightbox