اتاق فرار هیپنوگرام

اتاق فرار هیپنوگرام

تاریخ انتشار
مجموعه
BloodyEscape
۸
ترس
۹
درجه سختی

اتاق فرار هیپنوگرام

۸
ترس
۹
درجه سختی
سناریو اتاق فرار هیپنوگرام: دنیا به هم ریخته کمپانی REM ادعای ساخت تکنولوژی کرده که به شما عمر ابدی میده ولی توی خواب ... شما داوطلب شدین برای تست این تکنولوژی خوابای خوب ببینید ...
تاریخ انتشار
مجموعه
BloodyEscape
زمان بازی
۶۰ دقیقه
ژانر
ترسناک
تعداد نفرات
4 - 8 نفر
آدرس
این اتاق فرار غیر فعال می باشد
lightbox