اتاق فرار روز مرگت مبارک

اتاق فرار روز مرگت مبارک

تاریخ انتشار
مجموعه
Xescaperoom
۷
دلهره
۸
درجه سختی

اتاق فرار روز مرگت مبارک

۷
دلهره
۸
درجه سختی
مردی در شهر بیرمنگام، لیسا همسر خود را طی حادثه ای در روز تولدش از دست می دهد. او در اثر فشار این اتفاق، تبدیل به یک قاتل روانی شده و هر سال در روز تولد لیسا عده ای از مهاجرین به این شهر را دعوت می کند و آن ها را به قتل می رساند. ما به جشن تولدی دعوت شده اید که در حقیقت جشن مرگ شماست! فقط 70 دقیقه فرصت دارید از چنگ این قاتل روانی فرار کنید!
تاریخ انتشار
مجموعه
Xescaperoom
زمان بازی
70 دقیقه
ژانر
دلهره آور
تعداد نفرات
4 - 9 نفر
آدرس
این بازی متوقف شده است
lightbox