اتاق فرار قحطی

اتاق فرار قحطی

تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Fort Escape
۸
دلهره
۸
درجه سختی

اتاق فرار قحطی

۸
دلهره
۸
درجه سختی
سناریو اتاق فرار قحطی: سال 1296 قحطی ، وبا و جزام سر تا سر ایران را در بر گرفته بود شما......
تاریخ انتشار
۱۴۰۰
مجموعه
Fort Escape
قیمت
100.000 تومان (هرنفر)
زمان بازی
90 دقیقه
ژانر
دلهره آور , مهیج
تعداد نفرات
4 - 9 نفر
آدرس
تهران _ تهرانپارس - فرجام غربی
لوکیشن
lightbox